Suočeni s nesvakidašnjim razmerama krize izazvane pandemijom COVID-19 i svesni dubokih ekonomskih, socijalnih i političkih posledica koje će zahvatiti naša …

28.07.2020.

Viši sud u Beogradu doneo je presudu kojom je utvrđeno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije diskriminisalo supružnike romske nacionalnosti, …

28.07.2020.

Usled pandemije virusa COVID-19 i proglašenja vanrednog stanja u državi, romska zajednica se našla u situaciji u kojoj se većina …

17.05.2020.

Združena akcija Krov nad glavom zahteva da država hitno preduzme mere kako bi omogućila preživljavanje najugroženijim ljudima u Srbiji, koji …

04.05.2020.
Više