Obrazovanjem do politizacije romske zajednice

Ovaj zbornik tekstova predstavlja rezultat projekta političke edukacije Roma i Romkinja koji Forum Roma Srbije realizuje već duži niz godina uz podršku fondacije Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

naslovna-publ

Preuzmite publikaciju (ENG)

Primarni značaj projekta je u tome što omogućava elementarna znanja iz širokog polja ekonomsko-političke teorije i istorije – što u kontekstu dvodecenijske neformalne edukacije romske zajednice predstavlja apsolutni raritet. Uobičajeni programi koji su namenjeni edukaciji romske zajednice decenijama izbegavaju upliv u polje političkog, jer su prvenstveno orijentisani ka benevolentnom multikultralizmu i promociji kulturnih identiteta. Na političkom opismenjavanju se uopšte nije radilo, niti se to smatralo potrebnim. Štaviše, romski narod je sa institucionalnim osvajanjem kulturne autonomije doveden pred svršen čin. Romska zajednica je dobila »svoje« političare, oni politički zastupaju svoju zajednicu. To je naizgled vrlo prosta stvar, takozvana azbuka demokratije! A ipak, sve što je tako samorazumljivo u konceptu buržoaske parlamentarne demokratije bilo je predmet argumentovane kritike na ovim radionicama.

Publikacija NOT SAVE AT ALL

Izdavač: Rosa-Luxemburg-Stiftung SEE, Beograd 2016

Preuzmite publikaciju (engleski)

Preuzmite publikaciju (ENG)

U senci “leta migracija” 2015. godine, uvedene su nove restriktivne migratorne politike na nacionalnim i na evropskom nivou kako bi se migracije zaustavile. Nemački parlament je odlučio da odredi niz “sigurnih zemalja porekla”, pre svega na zemljama Balkana. Zahtevi za azil iz ovih zemalja su time smatrani neosnovanim, iako većina tražioca azila sa Balkana jesu Romi, koji su izloženi progonima, marginalizaciji i socijalnoj isključenosti. Oni su sada postali ozbiljno ugroženi i u procesu traženja azila i tretirani sada samo kao “ekonomski migranti”. Osim toga, ovaj zakon utiče na migrante koji žive u Nemačkoj već decenijama sa nepriznatim izbegličkim statusom. Ova brošura bavi se posledicama ovih restriktivnih mera na ostvarenje prava na azil, kao i društveno-ekonmskim uzrocima migracija u zemljama Balkana.