OBRAZOVANJEM DO POLITIZACIJE ROMSKE ZAJEDNICE Vol. 2

Zbornik radova objavljen u dve sveske nastao je u okviru programa političke edukacije Foruma Roma Srbije za 2016. i 2017. godinu. Jedan od ciljeva programa bio je da polaznicima i polaznicama pruži znanje iz širokog polja ekonomsko-političke teorije i istorije, što izostaje iz uobičajenih programa edukacije namenjenih romskoj zajednici.

Preuzmite publikaciju (SRP)

U skladu s tim, i radovi u dve sveske zbornika obuhvataju širok spektar tema: pitanja stanovanja i zaposlenja Roma i Romkinja, položaj sakupljača sekundarnih sirovina i Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja su samo neki od problema vezanih za romsku zajednicu o kojima se u okviru zbornika kritički raspravlja.

Beli medvedi na tankom ledu

Autorski tekst Roberta Kasumovića, objavljen na portalu Mašina

Sistemska diskriminacija romske populacije nije nova društvena pojava. Ključna pitanja su na koji se način postojeći stereotipi spram Roma i Romkinja odražavaju na njihove svakodnevne životne prilike i u kojoj meri su oni deo zvaničnih državnih politika.

Romii, seljenje, selidba, iseljenje

Iseljavanje naselja ispod Gazele; Foto: Marko Rupena / Kamerades

CEO TEKST