Publikacije

Forum Roma Srbije već tri godine za redom na svojim radionicama političke edukacije kritički adresira pitanje institucionalnog okvira inkluzije Roma …

16.06.2019.

Publikacija Romi između multikulturalizma i politike štednje je zbornik kratkih kritičkih tekstova i rezultat je dugogodišnjeg rada Foruma Roma Srbije …

22.12.2018.

Zbornik radova objavljen u dve sveske nastao je u okviru programa političke edukacije Foruma Roma Srbije za 2016. i 2017. …

01.02.2018.

U ovom predlogu praktične politike zagovaramo mere za uspešnije uključivanje povratnika u obrazovni proces i na tržište rada. Autori: Tanja …

02.10.2017.

Pojačano interesovanje medija za marginalizovane grupe ne podrazumeva uvek i njihov interes da dublje analiziraju probleme sa kojima se pripadnici …

02.10.2017.

Ovaj zbornik tekstova predstavlja rezultat projekta političke edukacije Roma i Romkinja koji Forum Roma Srbije realizuje već duži niz godina …

20.01.2017.

Forum Roma Srbije je objavio publikaciju „Ka artikulaciji političkih interesa romske zajednice“. Publikacija je nastala je kao rezultat programa političkog obrazovanja koji …

08.03.2016.