U 90 odsto romskih porodica nijedan stalno zaposleni član

U Srbiji je trenutno bez posla oko 27.000 pripadnika romske nacionalne manjine, a posebno je poražavajuće to što 90 odsto romskih porodica nema nijednog stalnog zaposlenog člana porodice, izjavio je u Nišu predsednik Udruženja „Roma World“ Turkijan Redžepi. (30.8.2017; N1)

Žena sa detetom tokom evikcije naselja na Novom Beogradu, 26 April, 2012. REUTERS/Ivan Milutinovic

CEO TEKST