Beli medvedi na tankom ledu

Autorski tekst Roberta Kasumovića, objavljen na portalu Mašina

Sistemska diskriminacija romske populacije nije nova društvena pojava. Ključna pitanja su na koji se način postojeći stereotipi spram Roma i Romkinja odražavaju na njihove svakodnevne životne prilike i u kojoj meri su oni deo zvaničnih državnih politika.

Romii, seljenje, selidba, iseljenje

Iseljavanje naselja ispod Gazele; Foto: Marko Rupena / Kamerades

CEO TEKST