U 90 odsto romskih porodica nijedan stalno zaposleni član

U Srbiji je trenutno bez posla oko 27.000 pripadnika romske nacionalne manjine, a posebno je poražavajuće to što 90 odsto romskih porodica nema nijednog stalnog zaposlenog člana porodice, izjavio je u Nišu predsednik Udruženja „Roma World“ Turkijan Redžepi. (30.8.2017; N1)

Žena sa detetom tokom evikcije naselja na Novom Beogradu, 26 April, 2012. REUTERS/Ivan Milutinovic

CEO TEKST

Romske žrtve današnjice

„Od 14. veka, kada su Romi došli u Evropu konstanto postoji diskriminacija i progon. Nismo imali ni jedan period u istoriji da nismo proganjani, sem taj kratak period socijalizma kada su svi parametri išli nabolje i nije bilo otvorenog progona. Usuđujem se da kažem da situacija danas nije mnogo bolja – Romi se ne ubijaju u tolikom broju kao ranije, ali raste nivo neprteljivosti“, kaže romski aktivista Robert Kasumović. (Preneto sa portala Media&Reform, autor Nemanja Stevanović)

Robert Kasumović, foto: MRCN/N.S.

CEO TEKST