Centri za romsku zajednicu

Projekat Centri za romsku zajednicu: lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji je višegodišnji projekat koji se od 2017. godine sprovodi u Srbiji u partnerstvu organizacija SODI sa sedištem u Berlinu i Foruma Roma Srbije iz Beograda zajedno sa partnerskim organizacijama Romanipen iz Kragujevca i URBO iz Požarevaca. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku nemačkog Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Cilj projektaje unapređenje socijalnog uključivanja Roma i Romkinja pružanjem podrške romskoj zajednici imajući u vidu njihove specifične potrebe u lokalnim sredinama. Projekat predviđa rad tri Centra za romsku zajednicu u tri regionalna centra u Srbiji: centralna Srbija (Šumadija), Vojvodina i istočna Srbija (Braničevski okrug). Za rad Centra u Novom Sadu zadužena je kancelarija Foruma Roma Srbije u Novom Sadu, u Požarevcu Udruženje Roma Braničevskog okruga – URBO, a u Kragujevcu udruženje Romanipen.

Uloga Centara za zajednicu jeste da pruža usluge podrške pojedincima i porodicama iz romske zajednice, a posebno najranjivijima i najmarginizovanjima među njima, u ostvarenju prava u segmentima života u kojima oni doživljavaju poteškoće, da pomogne u psiho-socijalnom osnaživanju zajednice kao i da se javno zalaže za prava i interese romske zajednice u svojoj lokalnoj sredini. Multidisciplinarni timovi centara, sastavljeni od socijalnog asistenta/medijatora, pravnika i psihologa uz podršku koordinatora i asistenta Centra, organizuju pravnu, psiho-socijalnu, praktičnu i logističku kao i ostale vrste pomoći i podrške članovima zajednice.

Projekat sprovode:

Solidaritätsdienst-international e. V. (SODI)

Forum Roma Srbije

Obrazovno–kulturna zajednica Roma ,,Rromanipen“

Udruženje Roma Braničevskog okruga (URBO)