Poziv za podnošenje prijava za EU nagradu za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i u Turskoj za 2021. godinu

EU nagrada za integraciju Roma za 2021. godinu promovisaće privatne ili javne inicijative osetljive na problem nedostatka zaposlenja u romskim zajednicama i ponuditi priznanje, publicitet i podršku pozitivnim modelima koji daju  konkretne i opipljive rezultate.

Nagradom se želi skrenuti pažnja na konkretne napore i pozitivne rezultate različitih relevantnih učesnika u poboljšanju pristupa i kvaliteta zapošljavanja Roma, sa posebnim fokusom na ravnopravnost polova i osnaživanje Romkinja u oblasti zapošljavanja.

Nagrada je otvorena za javne institucije, kompanije, preduzeća i poslodavce (uključujući, ali ne ograničavajući se na mala i srednja preduzeća, socijalna preduzeća, preduzetničke inicijative i druge inicijative za zapošljavanje); nastavnike, zaposlene u zdravstvu i u civilnom sektoru (organizacije i pojedince); važi za Rome i ne-Rome; fizička lica treba da imaju prebivalište, a pravna lica da su osnovana i registrovana u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj.

Konkurs je otvoren kako za samonominacije (prijave direktno od inicijative koja želi da dobije nagradu), tako i za nominacije drugih zainteresovanih strana koje žele da skrenu pažnju na relevantnu inicijativu.

Podnošenje prijava (samonominacija) vrši se putem e-maila na adresu:

application_eu_award_2021@raa.al

Naslov e-maila mora sadržati inicijale podnosioca prijave i zemlju porekla.

Predavanje nominacija vrši se putem e-maila na adresu:

nomination_eu_award_2021@raa.al

Naslov e-maila mora sadržati skraćenicu predlagača, inicijale kandidata i zemlju porekla.

Prijave i nominacije, zajedno sa pratećom dokumentacijom, mogu se poslati i poštom na adresu:

Roma Active Albania -Rr. “YlbereBylykbashi”; P. 25; Shk. 2; Ap. 4; Tirana, Albania

U ovom slučaju, uzimaće se u obzir samo prijave / nominacije koje su stigle u roku.

Prijave koje stignu poštom kasnije od određenog roka neće se razmatrati za ocenjivanje.

Rok za prijavu je 30. april 2021, 23:59 po lokalnom vremenu.

Domaćin nagrade je Evropska komisija, finansirana je iz IPA fondova, a sprovodi je Roma Active Albania.

Detalji o kriterijumima, pratećoj dokumentaciji, kao i obrasci za prijavu su na sledećem linku: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/call-applications-now-open-2021-eu-award-roma-integration-western-balkans-and_en

fb: https://www.facebook.com/EuAwardforRomaIntegration/