PRELIMINARNA LISTA REDA PRVENSTVA korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije

Na osnovu člana 10. pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada komisije za izbor korisnika projekta, komisija za izbor korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji”, osnovana odlukom direktora ASB-a, od 21.04.2021. godine, na sednici komisije, održanoj 10.09.2021. godine u Beogradu, usvojila je i donela odluku o objavljivanju Preliminarne liste prvenstva korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška.

Preliminarnu listu prvenstva korisnika projekta možete preuzeti ovde.