O nama

Pre svega je važno biti čovek

Forum Roma Srbije je nevladina, neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu čiji je cilj da radi na sveobuhvatnoj integraciji romske zajednice, kao i rad na širenju progresivnih ideja demokratskog društva. Vrednosti za koje se zalažemo, i na kojima zasnivamo naš rad su – antifašizam, socijalna pravda, poštovanje različitosti, jednakost i solidarnost.

Jednakost bez slobode je opresija

Rosa Luxemburg

Ciljevi organizacije:

Emancipacija i integracija romske zajednice u Srbiji

Očuvanje romskog jezika i kulture.

Borba protiv rasizma, ksenofobije i anti-ciganizma.

Prikupljanje i analiza podataka o socijalno – političkoj situaciji Roma

Javno zalaganje za prava i interese romske zajednice

Oni koji se ne pokreću, ni ne znaju da su okovani

Rosa Luxemburg

Oblasti delovanja:

Politička edukacija/razvoj političkog znanja na osnovama levih i antifašističkih ideja

Umrežavanje romskih aktivista

Borba protiv diskriminacije

Prava Roma povratnika

Direktna podrška u ostvaranju prava pripadnika romske zajednice

Sloboda je uvek sloboda za onog koji misli drugačije

Rosa Luxemburg