Publikacije

Kriza, koja se zaoštrava, i u svetskom i u regionalnom kontekstu, na različitim nivoima (ekonomska, politička, kulturna, ekološka i energetska)… …

30.12.2023.

Program političke edukacije Foruma Roma Srbije organizovan tokom 2022. godine stavio je akcenat na stanovanje, a to je i tema …

21.03.2023.

I 2021. godina će biti obeležena pokličem Roma lives matter!, I zbog policijskog ubistva Stanislava Tomaša, Roma iz Češke Republike, …

16.03.2022.

Publikacija „Romski aktivizam: realiteti i mogućnosti“ nastala je kao deo projekta Foruma Roma Srbije „Platforma za romski aktivizam“, koji se, …

01.02.2022.

Stari Romi i Romkinje potpuno su nevidljivi u srpskom društvu i kao višestruko ranjiva grupa starih i kao deo romske …

08.04.2021.

Veliki broj Roma i Romkinja radi na prikupljanju sekundarnih sirovina, čime obezbeđuje funkcionisanje reciklažne industrije Srbije, koju skoro u potpunosti …

15.02.2021.

Romska zajednica je i pre epidemije korone bila konstituirana kao društvena kategorija podljudi, jer je uglavnom sačinjena od individua koje …

15.02.2021.

Publikacija KADA SU DOKUMENTI DALEKO OD REALNOSTI: Od političke edukacije ka samoorganizaciji je zbornik kritičkih tekstova koji su nastali kao …

10.01.2020.

Forum Roma Srbije već tri godine za redom na svojim radionicama političke edukacije kritički adresira pitanje institucionalnog okvira inkluzije Roma …

16.06.2019.

Publikacija Romi između multikulturalizma i politike štednje je zbornik kratkih kritičkih tekstova i rezultat je dugogodišnjeg rada Foruma Roma Srbije …

22.12.2018.

Zbornik radova objavljen u dve sveske nastao je u okviru programa političke edukacije Foruma Roma Srbije za 2016. i 2017. …

01.02.2018.

U ovom predlogu praktične politike zagovaramo mere za uspešnije uključivanje povratnika u obrazovni proces i na tržište rada. Autori: Tanja …

02.10.2017.

Pojačano interesovanje medija za marginalizovane grupe ne podrazumeva uvek i njihov interes da dublje analiziraju probleme sa kojima se pripadnici …

02.10.2017.

Ovaj zbornik tekstova predstavlja rezultat projekta političke edukacije Roma i Romkinja koji Forum Roma Srbije realizuje već duži niz godina …

20.01.2017.