Stari Romi i Romkinje između tranzicione i socijalne pravde

Stari Romi i Romkinje potpuno su nevidljivi u srpskom društvu i kao višestruko ranjiva grupa starih i kao deo romske manjine koji nosi iskustvo Drugog svetskog rata i ratova u bivšoj Jugoslaviji.  Studija Foruma Roma Srbija „Stari Romi i Romkinje između tranzicione i socijalne pravde“ predstavlja jedinstveni pokušaj da se neki od ovih izazova otklone kroz istraživanje socio ekonomskog položaja Roma i Romkinja u pet najvećih gradova u Srbiji: Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Požarevcu. To je osnov za zagovaranje javnih politika u Srbiji u skladu sa novim evropskim strateškim okvirom za inkluziju Roma i Romkinja od 2020. do 2030. godine u kojem se kombinuju standardne mere iz korpusa socijalnih politika, sa merama za prepoznavanje i suočavanje sa sadašnjim i istorijskim anticiganizmom  i posebno Holokaustom Roma.

Autori: Tanja Jakobi, Dragan Stanojević, Dejan Marković

Preuzmite publikaciju

Publikacija Stari Romi i Romkinje između tranzicione i socijalne pravde nastala je kao proizvod
istraživanja sprovedenog u okviru projekta Koalicija za javno zalaganje za prava starijih
Roma i Romkinja u Srbiji.
Projekat je sproveden uz podršku Fondacije EVZ.