OBRAZOVANJEM DO POLITIZACIJE ROMSKE ZAJEDNICE Vol. 2

Zbornik radova objavljen u dve sveske nastao je u okviru programa političke edukacije Foruma Roma Srbije za 2016. i 2017. godinu. Jedan od ciljeva programa bio je da polaznicima i polaznicama pruži znanje iz širokog polja ekonomsko-političke teorije i istorije, što izostaje iz uobičajenih programa edukacije namenjenih romskoj zajednici.

Preuzmite publikaciju (SRP)

U skladu s tim, i radovi u dve sveske zbornika obuhvataju širok spektar tema: pitanja stanovanja i zaposlenja Roma i Romkinja, položaj sakupljača sekundarnih sirovina i Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja su samo neki od problema vezanih za romsku zajednicu o kojima se u okviru zbornika kritički raspravlja.