Romski životi su važni

Romska zajednica je i pre epidemije korone bila konstituirana kao društvena kategorija podljudi, jer je uglavnom sačinjena od individua koje ne rade ni za nadnicu, dakle često nisu radnička klasa nego zauzimaju još niža strukturna mesta u sistemu proizvodnje. Dehumaniziranje Romkinja i Roma u godini korone se nastavlja galopirajućim koracima, stoga naš poklič da su romski životi važni ide u pravcu gradnje politike koja će stvoriti uslove za ljudski život svih. Ovogodišnji zbornik Foruma Roma Srbije se dobrim delom bavi novonastalim problemima koje je donela epidemija, ali ne samo time: tematizirani su neki od ključnih problema romske zajednice koji doprinose tome da se romski životi tretiraju kao nevažni.

Urednica: Maja Solar

Autori i autorke: Jelena Krivokapić, Bojana Krivokapić, Jasmina Drmaku, Jelena Savić, Miljana Marić Ognjenović, Robert Kasumović, Iva Barčić, Paola Yo i Maja Solar

Preuzmite publikaciju