Publikacija Između forme i realnosti

Forum Roma Srbije već tri godine za redom na svojim radionicama političke edukacije kritički adresira pitanje institucionalnog okvira inkluzije Roma i Romkinja u Republici Srbiji u nameri da sve relevantne aktere i lokalne romske aktiviste i aktivistkinje podrži u aktivnom uključivanju kako u procese inkluzije, tako i u politički život njihovih lokalnih zajednica. Ovom publikacijom je FRS pokušao dati doprinos izveštavanju o dosadašnjem napredovanju Srbije na polju inkluzije u vidu „izveštaja iz senke“. Međutim, iako se na osnovu naslova možda može očekivati birokratska forma izveštavanja, koja bi po pravilu trebalo da sadrži konkretne podatke o implementaciji predviđenih operativnih ciljeva Strategije, odnosno pojedinačnih mera unutar svake od pet ključnih oblasti, te analizu utrošenih sredstava na svaku od pojedinačnih mera, kao i konkretne rezultate sprovođenja Strategije od 2017. godine na ovamo, ovi prilozi imaju formu kritičkih tekstova. Razlog za to leži u činjenici da od samog donošenja Strategije, te njenog dvogodišnjeg Akcionog plana za godine 2017. i 2018, podaci koji su nam dostupni kroz zvanične forme izveštavanja predviđene strateškim okvirom ne daju jasne uvide u sliku na terenu, niti je kroz njih moguće sagledati širi politički kontekst u kojem proces inkluzije pokušava da se sprovede.

Preuzmite publikaciju (SRP)