Obrazovanjem do politizacije romske zajednice

Ovaj zbornik tekstova predstavlja rezultat projekta političke edukacije Roma i Romkinja koji Forum Roma Srbije realizuje već duži niz godina uz podršku fondacije Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

naslovna-publ
Preuzmite publikaciju (SRP)

Primarni značaj projekta je u tome što omogućava elementarna znanja iz širokog polja ekonomsko-političke teorije i istorije – što u kontekstu dvodecenijske neformalne edukacije romske zajednice predstavlja apsolutni raritet. Uobičajeni programi koji su namenjeni edukaciji romske zajednice decenijama izbegavaju upliv u polje političkog, jer su prvenstveno orijentisani ka benevolentnom multikultralizmu i promociji kulturnih identiteta. Na političkom opismenjavanju se uopšte nije radilo, niti se to smatralo potrebnim. Štaviše, romski narod je sa institucionalnim osvajanjem kulturne autonomije doveden pred svršen čin. Romska zajednica je dobila »svoje« političare, oni politički zastupaju svoju zajednicu. To je naizgled vrlo prosta stvar, takozvana azbuka demokratije! A ipak, sve što je tako samorazumljivo u konceptu buržoaske parlamentarne demokratije bilo je predmet argumentovane kritike na ovim radionicama.