Mediji i ranjive grupe: Kratka analiza odnosa medija prema Romima povratnicima i migrantima

Pojačano interesovanje medija za marginalizovane grupe ne podrazumeva uvek i njihov interes da dublje analiziraju probleme sa kojima se pripadnici ovih grupa suočavaju.

Autori: Tanja Jakobi i Dejan Marković

preuzmi publikaciju