Romski aktivizam: Realiteti i mogućnosti

Publikacija „Romski aktivizam: realiteti i mogućnosti“ nastala je kao deo projekta Foruma Roma Srbije „Platforma za romski aktivizam“, koji se, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, odvijao od oktobra 2020. do kraja 2021. godine. Jedna od vodećih ideja je bila da se osnaže kapaciteti romskih aktivističkih organizacija, a pored autorskih tekstova za ovu publikaciju, kao produkt programa nastao je i zajednički napisan dokument Platforma za romski aktivizam.

Urednica: Maja Solar
Autori i autorke: Robert Kasumović, Tamara Puškarević, Saša Kamenović, Marina Salić, Jasmina Barčić, Vladimir Šainović, Milena Reljić, prof. dr Đokica Jovanović i dr Zoran Tairović

Preuzmite publikaciju