KADA SU DOKUMENTI DALEKO OD REALNOSTI: Od političke edukacije ka samoorganizaciji

Publikacija KADA SU DOKUMENTI DALEKO OD REALNOSTI: Od političke edukacije ka samoorganizaciji je zbornik kritičkih tekstova koji su nastali kao rezultat dugogodišnjeg rada Foruma Roma Srbije na programu političke edukacije.

Ovogodišnji program (2019. godina) Foruma Roma Srbije je, ne prekidajući kontinuiran rad na političkoj edukaciji, nastojao da učini i prve korake ka konkretnijoj političkoj samoorganiziciji romske zajednice. U tom smeru, pored tribina, radionica, diskusija i treninga, održali su se susreti, razgovori i planovi sa sakupljačima sekundarnih sirovina u romskim naseljima u Nišu i Novom Sadu, te se otvorila perspektiva organizovanja u sindikalnoj formi, kao i razmišljanje o formama političkog povezivanja sa ostalim progresivnim grupama u zemlji. Utoliko je ovogodišnji program (2019. godina) nastavio kritički da propituje mere koje država preduzima, ili pre ne preduzima u svrhe rešavanja problema romske populacije, paralelno sa prvim koracima u radu na samoorganiziranju Roma i Romkinja. Dakako, i jedno i drugo iziskuje kontinuitet, ne bi li politika – koja će istinski biti demokratična, nediskriminatorna i koja će uređivati živote Roma i Romkinja ukidajući sve vrste društvenih nejednakosti – zaista obuhvatala najšire i (trenutno) najugroženije slojeve romske zajednice. Aktivisti i aktivistkinje Foruma Roma Srbije, te saradnici i saradnice, saborci i saborkinje, stoga su ovogodišnji zbornik posvetili temama koje se odnose na ovaj okvir.

Kako su zvanični dokumenti politike inkluzije veoma udaljeni od onoga što je realnost života pripadnika i pripadnica romskog stanovništva, zbornik se uglavnom sastoji od tekstova koji i dalje upiru kritičku oštricu prema ovim „politikama“ i analizu potkrepljuju uvidima sa terena. Počev od toga da većina Roma i Romkinja u Srbiji i dalje živi bez nekih od osnovnih ljudskih prava, poput prava na kvalitetnu vodu i na krov nad glavom, pa preko nedostatnih mera koje bi omogućile veći udeo romske populacije u zapošljavanju i time olakšale barem deo problema, te do ličnih i javnih iskustva mehanizama diskriminacije, i otvorenih i suptilnijih, ovaj zbornik daje pregled u razgranate teme koje su u vezi sa marginalizacijom ljudi na osnovu etniciteta i drugih identitetskih i, pre svega, klasnih razlika.

Preuzmite publikaciju