Kroz prostore marginalizacije i rasijalizacije

Program političke edukacije Foruma Roma Srbije organizovan tokom 2022. godine stavio je akcenat na stanovanje, a to je i tema koja prožima veći deo tekstova publikacije Kroz prostore marginalizacije i rasijalizacije.

Svi tekstovi se na neki način bave prostorom sa premisom da govoriti o prostorima na periferiji kapitalizma znači pre svega promišljati prostornost kroz klasne, rasijalizovane, etnizovane, orodnjene i druge nejednakosti, jer se baš tako prostori u ovom sistemu proizvodnje i kreiraju.

Sadržaj publikacije:

Uvod

Sevđulje Ramadani: Stambeni problemi Roma_kinja i sve izraženije urbane nejednakosti

Paola Yo: Nijanse beskućništva Roma i Romkinja

Robert Kasumović: Romska zajednica u Nišu (ponovo) bez struje

Marina Salić: Kakva je budućnost Romkinja i Roma koji žive na obodu kopa u Boru?

Dina Vučković: Šta kad škola nije obavezna?

Aleksandar Marković: Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji grada Beograda za period 2022-2032: Nova nada za stare probleme?

Maja Solar: Spasavalački i kultur-rasistički tonovi narativa o ranim brakovima

Preuzmite publikaciju