Druga radionica političke edukacije u Kragujevcu

20150530_163345

Druga radionica političke edukacije u Kragujevcu održana je 30. maja 2015. u prostorijama mesne zajednice Palilule. Na radionici je prisustvovalo skoro 30 ljudi. Radionica predstavlja nastavak rada sa kragujevačkim aktivistima koji je otpočeo radionicom održanom 16. maja u ovom gradu.  Radionicu su vodili treneri Ivan Radenković, Miloš Baković Jadžić i Dejan Marković. Govorilo se o temama kao što su liberalizam i fašizam, građansko društvo, politički fenomeni kao što su kontrola zakonodavne vlasti, istorija levih društvenih pokreta, ekološki pokreti i zelene partije, feminizam itd. Dejan Marković govorio je o regulacionom okviru unutar EU kada je reč o manjinskim pravima, pitanju imigracije i porastu desnice u Evropi. Važne teme pokrenute u diskusiji bile su vezane za slobodu pojedinca, političku participaciju, pitanje liberalizma i ideologije aktuelnog režima u Srbiji kao i za osnivanje mreže romskih organizacija u Srbiji.

Fotografije sa događaja: