Gradonačelnik – prijatelj Roma

Počinjemo konkurs za 2019. godinu za regionalnu kampanju „Gradonačelnik – prijatelj Roma“ u okviru projekta „Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog društva u zemljama  Zapadnog Balkana I Turske“, koji finansira Evropska unija, a sprovode Forum Roma Srbije I Roma Active Albania. Kampanja ima za cilj da poveća svest i promeni stav prema socijalnom uključivanju Roma i doprinese prevazilaženju mnogih prepreka na tom putu.

Važan deo ove kampanje je takmičenje „Gradonačelnik – prijatelj Roma“  koje se istovremeno sprovodi na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Nagrađivani gradonačelnici iz Albanije, Crne Gore, Srbije, Kosova, Republike Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Turske učestvovaće na posebnom događaju u oktobru 2019. godine u Briselu, kako bi se sastali sa visokim predstavnikom Evropske komisije  iz  Generalnog direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR).

Kampanja će ojačati dijalog između opština i romskih zajednica i učiniti vidljivim primere najbolje prakse. Izbor „Gradonačelnika – prijatelja Roma“ može pomoći zajednicama da ostvare svoju viziju o načinu na koji opštine i romska zajednica mogu sarađivati i voditi dijalog na ravnopravnom nivou.

Kampanja će biti fokusirana na pozitivne primere socijalne integracije Roma. Štaviše, kriterijumi za izbor će naglasiti ideju projekta o  osnaživanju, mobilizaciji i ravnopravnom dijalogu između lokalnih vlasti i romskih zajednica u periodu od 2018. do septembra 2019. godine.

Konkurs će biti otvoren od 12. avgusta do 6. septembra 2019. Nezavisni žiri će na osnovu datog upitnika da izabere pobednika konkursa.

Obrazac za prijavu za učešće u kampanji se može preuzeti ovde:

Učesnici u takmičenju uz obrazac za prijavu mogu dostaviti elektronskim putem i sledeće materijale:

• članke/novine/dokumenta, itd. koji se odnose na odgovore u aplikaciji,
• povratne informacije/procene romske zajednice u vezi sa datom opštinom,
• relevantne fotografije.

Popunjene obrasce je potrebno dostaviti do 06. septembra elektronskim putem na mejl adresu office@ frs.org.rs

Prijavni formular

Ova kampanja se sprovodi u okviru projekta  “Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana I Turske” (JIERCSWBT), i finansirana je od strane Evropske unije.