JAVNI POZIV

Javni poziv za izbor korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška.

Javni poziv objavljuje se u okviru projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” koji sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i nemačka organizacija Udruženje samarićanskih radnika (ASB) u saradnji sa Udruženjem građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) i Forum Roma Srbije i korisničkim lokalnim samoupravama Beočin, Šid, Subotica, Žabari, Bosilegrad, Bujanovac, Dimitrovgrad, Leskovac, Surdulica, Vladičin Han i Vranje. Projekat finansira Nemačka razvojna banka KWF (u daljem tekstu: „Donator„) u okviru programa „Jačanje socijalne infrastrukture u opštinama pogođenim izbegličkom krizom“.

Izabrani korisnici stiču pravo na podršku definisanu Pravilnikom i ovim Javnim pozivom za Meru 1 – Ekonomska podrška.

Mera 1 – Ekonomska podrška ima za svrhu: a) ukazivanje na mogućnosti za pokretanje privatnog biznisa; b) da korisnici steknu znanja i veštine neophodne za razvijanje poslovnih planova, na osnovu kojih bi mogli da identifikuju izvore za finansiranje svojih poslovnih ideja; c) da ih informiše o raspoloživim sredstvima za finansiranje preduzetničkih ideja, samozapošljavanja i subvencija sa obe strane administrativne linije; d) da ih upozna sa osnovnim pravnim okvirom i procedurama za registraciju različitih oblika privrednih društava i vođenje poslova.

 Mera će sadržati sledeće pod-aktivnosti:

1.1. Implementaciju osnovnih treninga za pokretanje biznisa;

1.2. Stručno-edukativne treninge;

1.3. Biznis podršku, savetovanje i monitoring;

Pravo na podršku u okviru projekta imaju svi podnosioci prijava pod jednakim uslovima, a prema uslovima i kriterijumima utvrđenim pravilnikom i ovim javnim pozivom.

Pravo na podršku imaju povratnici, Romi, ali i lokalno ugroženo stanovništvo koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji neke od korisničkih opština (Beočin, Šid, Subotica, Žabari, Bosilegrad, Bujanovac, Dimitrovgrad, Leskovac, Surdulica, Vladičin Han i Vranje), kao i članovi njihovih porodica koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji jedne od korisničkih opština.

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD 02.08.2021. godine, i traje do 04.09.2021. godine.

Javni poziv sa informacijama za prijavu možete preuzeti ovde.