Konkurs za učešće u projektu Kritička mašina

Kontekst kolektiv poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće u seriji seminara koji se realizuju tokom 2016. godine u okviru projekta pod nazivom Kritička mašina.

masina2016_OPENCALL_fb-eventcover_23dec

Čemu Kritička mašina?

Uspostavljanje kapitalističkog sistema je na celom prostoru nekadašnje Jugoslavije dovelo do nestanka, odnosno, privatizovanja infrastrukture koju su radnički pokreti stvarali tokom čitavog XX veka. Time je i levo orijentisana kritička misao u Srbiji izgubila bazu koja bi omogućila njen razvoj, distribuciju i delovanje. U međuvremenu, liberalni i desni narativi u potpunosti hegemonizuju ključna mesta produkcije i distribucije društvene kritike (politička sfera, univerziteti, udruženja, aktivističke grupe, sindikati, mediji). Međutim, u poslednjih nekoliko godina primetan je porast zainteresovanosti za levo orijentisanu teoriju i praksu, kroz lokalnu i regionalnu razmenu znanja između političko-aktivističkih i teorijsko-kritičko-analitičkih inicijativa. Danas možemo da kažemo da određena kritičko-analitička produkcija postoji i cirkuliše i u Srbiji. Međutim, ključno pitanje je kako otvoriti prostor da ovakve kritičke analize zauzmu širi prostor javnog delovanja.

Cilj projekta Kritička mašina je upravo da doprinese obezbeđivanju uslova za kontinuiranu reprodukciju i širenje novog jezika kritike koji bi se bavio analizom društvenih fenomena dostupnoj široj javnosti, na analitički postavljen način, istraživački utemeljen i sa kritičkom oštrinom.

Nakon dve godine postojanja Kritičke mašine – levo orijentisane obrazovne platforme i portala masina.rs, smatramo važnim da nastavimo sa razvijanjem i reprodukovanjem njenih materijalnih i ljudskih kapaciteta.

Kako radi Kritička mašina?

Kritička mašina se realizuje kroz seriju seminara slične strukture i metodologije rada koja se sastoji od radionica, javnih predavanja i tekstualne produkcije:

I seminar: Grad i kriza kapitalizma će preispitivati pitanja savremene proizvodnje grada, migracija, probleme stanovanja, segregacije stanovništva, uloge javnog i privatnog prostora kao i uloge kulture i umetnosti u ovim procesima.

II seminar: Odnos rada i kapitala će ponuditi osnove kritike i analize logike (savremenog) kapitalističkog načina proizvodnje kroz kratak pregled istorije radničkih borbi, sa fokusom na nevidljivi ženski rad i diskusiju o mogućim političkim i ekonomskim alternativama.

III seminar: Komodifikacija javnog sektora – posledice i alternative se bavi procesom komodifikacije i racionalizacije javnog sektora, naročito u zdravstvu i obrazovanju, kao i problematizovanjem položaja mladih u periodu „mera štednji“, velikim procentom nezaposlenosti, i sve češćim zahtevima za neplaćenim i volonterskim radom.

Kako da se uključite u Kritičku mašinu?

Svi oni koji poseduju (minimalno) iskustvo u pisanju, svi/e zainteresovani/e za pomenute teme i zajednički rad kao i studenti/kinje društvenih, političkih i prirodnih nauka, umetnosti, itd. su dobrodošli/e da se prijave. Do 10 polaznika/ca će biti pozvano da učestvuje u radu projekta Kritička mašina.

Molimo vas da pošaljete prijavu (u word, odt ili pdf formatu) koja će sadržati:

narativnu biografiju (do 500 reči) koja će uključiti sfere vaših interesovanja; dosadašnja iskustva u školovanju, studiranju i radu
motivaciono pismo (do 500 reči) koje će odgovoriti na sledeća pitanja: Zašto ste zainteresovani za ove teme? Da li ste imali nekog prethodnog iskustva u bavljenju ovim temama? Šta očekujete od seminara? Da li mislite da možete da se posvetite učešću u seminarima u kontinuitetu u postavljenom vremenskom periodu?
kontakt (e-mail adrese i broj mobilnog telefona);
Kandidati se prijavljuju za učešće na sva tri seminara.

Prijavu poslati najkasnije do 20. januara 2016. na sledeći e-mail: info@masina.rs

O odlukama ćete biti obavešteni 1. februara 2016.

Za sva dodatna pitanja možete pisati na e-mail: info@masina.rs

Učestvovanje u projektu je besplatno. Projekat se realizuje u Beogradu. Troškovi prevoza za polaznike van Beograda su obezbeđeni.

Projekat je podržan od strane Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe