Poglavlja 23 i 24 i inkluzija: ograničenja, kontradikcije, mogućnosti

Forum Roma Srbije vas poziva da povodom dana ljudskih prava zajedno diskutujemo o tome postoji li način da koristimo postojeće institucionalne okvire i resurse za poboljšanje položaja Roma i Romkinja.

Vreme: Sreda, 6. decembar u 18:00 | Mesto: Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21

untitled
Institucionalni okvir inkluzije romske zajednice u Srbiji oslanja se na Akcioni plan za sprovođenje poglavlja 23 i 24 pristupnih pregovora sa Evropskom Unijom. Prema dosadašnjem toku pregovora možemo zaključiti da je vlastima na prvom mestu bila reforma pravosuđa u slučaju poglavlja 23, te kontrola pograničnog sistema i readmisija u slučaju poglavlja 24. U tom smislu sama integracija romske zajednice ostala je kao izolovano pitanje u novonastalim političkim i ekonomskim okolnostima. Tako recimo, iako Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016-2025 treba da stvori preduslove za adekvatnije stanovanje, na terenu imamo potpuno drugačiju sliku. Reformom pravosuđa, pod parolom «bolje investicijske klime» dobili smo efikasnije deložacije od strane «javnih» izvršitelja, koje u najvećoj meri pogađaju već najugroženije zajednice poput romske.  Racionalizacijom broja zaposlenih u pravosuđu, sam pristup pravdi postao je ograničen i skup, a od obećavanog  Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći još uvek nema ni traga. Isto tako, dosadašnje politike aktivnih mera zapošljavanja romske populacije previđaju visoku stopu nezaposlenosti, zabranu zapošljavanja u javnom sektoru i nekonkurentnost malih biznisa u perifernoj ekonomiji. Na ovaj način položaj Roma i Romkinja često se u institucionalnim okvirima konfrontira položaju većinskog stanovništva, a do sada primenjivane strategije inkluzije uglavnom ostaju bez značajnih rezultata.

Forum Roma Srbije vas poziva da povodom dana ljudskih prava zajedno diskutujemo o tome postoji li način da koristimo postojeće institucionalne okvire i resurse za poboljšanje položaja Roma i Romkinja? Šta nas sve još očekuje kao rezultat pregovaračkog procesa iz poglavlja 23 i 24? Na koji način treba misliti i boriti se za pitanje inkluzije romskih zajednica unutar šireg političko ekonomskog konteksta? Šta nam skorašnji nasilni pokušaji iseljenja govore o mogućim zajedničkim tačkama otpora romskih zajednica i progresivnih aktera? Na koji način jačati političku participaciju najmarginalizovanijeg dela romske zajednice? Kako uključiti većinski deo zajednice u odlučivanje i raspodelu resursa dostupnih unutar pregovaračkog procesa?

U razgovoru učestvuju:

Ivan Radenković, Gerusija
Jovana Vuković,  aktivistkinja organizacije Jednakost
Saša Perić,  aktivista Združene akcije krov nad glavom

Moderacija: Tamara Baković Jadžić, aktivistkinja Foruma Roma Srbije i Levog Samita Srbije