Politička edukacija, aktivizam i samo-organizovanje

U saradnji i uz podršku Kancelarije za jugoistočnu Evropu Rosa Luxemburg Stiftung (RLS SEE), Forum Roma Srbije sprovodi višegodišnji program političke edukacije u okviru koga organizuje edukativne programe za aktiviste u nameri da ih podstakne na kritičku analizu aktuelnih društvenih, ekonomskih i političkih procesa koji utiču i na položaj romske zajednice kao i da pruži podršku aktivizmu i samoorganizaciju uz negovanje principa solidarnosti, socijalne pravde, suprostavljanja marginalizaciji i odbrani osnovnih prava Roma i Romkinja.