Potpisan memorandum o saradnji sa Memorijalnim centrum „Staro sajmište“

Beograd, 06.11.2023. – Danas je izvršni direktor Foruma Roma Srbije potpisao Memorandum o saradnji sa Memorijalnim centrom „Staro sajmište“ koji definiše sledeće oblasti saradnje:

  • Memorijalni centar „Staro Sajmište“ će koordinisati i podržavati Forum Roma Srbije kroz obrazovanje šireg auditorijuma o istorijskom značaju stradanja Roma i Sinta tokom Drugog svetskog rata
  • Isticanje važnosti sećanja i obrazovanja kako bi se sprečila slična stradanja u budućnosti
  • Strane će zajedno organizovati forume, izložbe i javne događaje, kao i prikupljati artefakte i dokumenta vezana za ovu temu
  • Ova saradnja obogaćuje zbirku Centra i dodatno ističe važnost ove teme

Oba partnera izražavaju međusobni interes za zajedničku podršku pomenutim temama radi unapređenja angažovanja javnosti. Memorijalni centar „Staro Sajmište“ bavi se prikupljanjem, organizovanjem, čuvanjem, izlaganjem, istraživanjem i upotrebom muzejskih, arhivskih i filmskih materijala vezanih za „Jevrejski logor Zemun“, „Prihvatni logor Zemun“ i „Jevrejski prolazni logor Beograd – Topovske Šupe“, u obrazovne, istraživačke i komemorativne svrhe. Forum Roma Srbije je nevladina, neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu, fokusirana na promovisanje integracije romske zajednice i demokratskih vrednosti kao što su antifašizam, socijalna pravda, raznolikost, jednakost i solidarnost.

Memorandum predstavlja korak ka postizanju saradnje u cilju podizanja svesti o patnji Roma i Sintija tokom Drugog svetskog rata, organizovanju foruma, izložbi, edukaciji i projektima saradnje na temi „SEĆANJE NA HOLOKAUST – BORBA PROTIV ANTICIGANIZMA“.

Direktorka Memorijalnog centra, dr Krinka Vidaković Petrov istakla je značaj ove saradnje uz osvrt na potencijalne zajedničke izložbene, edukativne i druge aktivnosti koje će doprineti podizanju svesti šire javnosti o stradanju Roma i Sinta sa apostrofom na Staro sajmište kao na još jedno, značajno mesto gde je više od 500 romskih žena i dece izgubilo živote tokom prve faze logora. Napomenuta je obnova Kule na Starom sajmištu kao i proširenje kancelarija Memorijalnog centra kao prilika da se i u ovim objektima organizuju tribine, sastanci i izložbe u narednom periodu.

Potpisan memorandum o saradnji sa Memorijalnim centrum „Staro sajmište“Memorandum je potpisan kao deo aktivnosti na projektu „REMEMBER THE HOLOCAUST – FIGHT ANTIGYPSYISM“.