Poziv za dodelu malih grantova

U okviru projekta „Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“, podržanog od strane Evropske unije, Forum Roma Srbije u saradnji sa organizacijom Roma Active Albania objavljuju:

P O Z I V

za dodelu malih grantova za podršku inicijativa i projekata romskih i pro-romskih civilnih organizacija za jačanje uloge civilnog društva Roma u Srbiji za 2018. godinu

Rok za podnošenje prijava: 10 novembar 2018.

Poziv i obrazac za prijavu sa formom budžeta preuzmite ovde.