Poziv za sertifikovane obuke za sticanje znanja i veština za 60 korisnika

Forum Roma Srbije (FRS) iz Beograda u  saradnji sa  Solidaritätsdienst-international e. V. (SODI) iz Berlina realizuje projekat Ekonomsko i socijajalno uključivanje Roma i povratnika. Cilj projekta je unapređenje ekonomskog i socijalnog uključivanja pružanjem podrške romskoj zajednici imajući u vidu specifične potrebe u lokalnim sredinama.

Pozivamo Vas da učestvujete na tenderu za usluge za sertifikovane obuke za sticanje znanja i veština u oblasti različitih zanata za 60 korisnika.

Na linku ispod možete preuzeti konkursnu dokumentaciju, koja se sastoji od obrasca za podnošenje prijave, ToR i antikorupcijskog kodeksa.

Rok za podnošenje ponuda je 1.8.2023. godine do 23:59 časova.

Konkursna dokumentacija