Poziv za učešće u konkursu za izbor Gradonačelnika – prijatelja Roma

U okviru projekta „Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“ koji finansira Evropska unija, a sprovode Forum Roma Srbije i Roma Active Albania, danas je pokrenuta javna kampanja pod nazivom „Gradonačelnik – prijatelj Roma“.

Osnovni cilj kampanje, koja će trajati u periodu od 06. do 17. marta, jeste da promoviše dijalog između opština i romske zajednice, te da se istaknu pozitivni primeri saradnje.

Kampanja će biti organizovana kao svojevrsno konstruktivno takmičenje, sa fokusom na pozitivne primere iz sredine, a ne na isticanje problema i međusobna optuživanja. Sa druge strane, takmičenje kao i odabir kriterijuma treba da naglase filozofiju projekta „Zajednička inicijativa“ koja se odnosi na osnaživanje, mobilizaciju i jednakost u dijalogu između lokalnih vlasti i romske zajednice.

Kriterijumi za izbor Gradonačelnika – prijatelja Roma treba da omoguće zajednici da ostvari svoju viziju – kako se opština i romska zajednica mogu sastajati i na jednakom nivou upustiti u dijalog. Kampanja se sprovodi na osnovu upitnika, koji će popuniti gradonačelnik svake opštine, nakon čega će komisija koju će oformiti Forum Roma Srbije izabrati pobednika takmičenja „Gradonačelnik – prijatelj Roma“.

Nagrada za pobednika takmičenja je putovanje u Brisel i učešće na Međunarodnom danu Roma koji će se održati 08.04.2018. godine. Pobednik će imati priliku i da prisustvuje konferenciji „Dan Roma“.

Poziv i obrazac za prijavu za učešće u kampanji se može preuzeti ovde:

Poziv
Obrazac za prijavu

Popunjene obrasce je potrebno dostaviti elektronskim putem na mejl adresu office@www.frs.org.rs

Rok za dostavu prijava je 17.03.2018. godine.

Učesnici u takmičenju uz obrazac za prijavu mogu dostaviti elektronskim putem i sledeće materijale: • članke/novine/dokumenta, itd. koji se odnose na odgovore u aplikaciji,
• povratne informacije/procene Romske zajednice u vezi sa datom opštinom,
• relevantne fotografije.

Kontakt osoba Željka Grbić, programska koordinatorka: zeljka@www.frs.org.rs