Program političke edukacije Foruma Roma Srbije

Forum Roma Srbije i ove godine nastavlja program političke edukacije koji je započeo 2015. godine uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung kancelarije za jugoistočnu Evropu.

Program je namenjen romskim aktivistima i aktivistkinjama, kao i svim zainteresovanim društvenim radnicima i radnicama koji probleme romske zajednice vide kao važan sastavni deo organizovanja novog socijalnog pokreta u Srbiji. Prve dve radionice u okviru ovogodišnjeg programa održane su u Novom Sadu, 27. februara i 26. marta. Pored Novog Sada, radionice ce biti održane u Nisu i Kragujevcu.

Radionice se sastoje iz predavanja i diskusija sa ciljem pružanja osnovnih znanja iz domena političko-ekonomske i socijalne istorije, sa dodatnim fokusom na aktuelne društvene procese. Fokus ovogodišnjeg programa jesu teme poput politika MMF-a, mere štednje i njihove posledice na romsku zajednicu, privatizacija, aktuelna politika migracija u Evropi, sindikatsko organizovanje, organizovanje kroz kooperative, mere nacionalnih politika inkluzije Roma i Romkinja itd.