Promocija publikacije  Romi između multikulturalizma i politike štednje 

Forum Roma Srbije Vas poziva na promociju publikacije

Romi između multikulturalizma i politike štednje

Vreme: :Četvrtak 13. decembar u 18 sati

Mesto: Centar za kulturnu dekontaminaciju (mala sala), Birčaninova 21, Beograd

Publikacija koju smo priredili predstavlja presek najvažnijih tema kojima smo se bavili tokom naših pet godina političke edukacije. Namera nam je bila da s jedne strane stvorimo polaznu osnovu za kritičko promatranje aktuelnih politika i dosadašnjeg institucionalnog okvira inkluzije, a da sa druge strane potpomognemo ideju samoorganizovanja romskih zajednica unutar širih, progresivnih društvenih borbi. U tom smislu, publikacija predstavlja jedan alternativni pristup dosadašnjim, uobičajenim politikama inkluzije, adresirajući pitanja socijalno-ekonomskog položaja i diskriminacije Roma i Romkinja kao sastavne delove aktuelnih političkih i ekonomskih odnosa, a ne isključivo kao probleme jedne etničke zajednice. Takođe, želeli smo da ova publikacija bude kvalitetan doprinos razvoju dalje argumentacije i zagovaranja drugačijeg pristupa inkluziji, ali i da predstavlja značajan izvor informacija svim levim, progresivnim političkim akterima i našim sestrinskim organizacijama.

Na promociji će govoriti naši dugogodišnji saradnici i saradnice, čiji je doprinos umnogome oblikovao rad Foruma Roma Srbije:

Maja Solar, članica kolektiva Gerusija i dugogodišnja saradnica Foruma Roma Srbije

Miloš Baković Jadžić, član Centra za politike emancipacije i Levog samita Srbije i

András Juhász, kourednik portala Mašina i član Levog samita Srbije

Moderira

Tamara Baković Jadžić, članica Foruma Roma Srbije i Levog samita Srbije