Radionice političke edukacije u Nišu

Tokom jula i septembra 2015, održane su dve radionice političke edukacije za aktiviste iz Niša i okoline.  Treneri su bili Ivan Radenković i Miloš Baković Jadžić.

Tokom prve radionice, održane 25. jula, trener Ivan Radenković govorio je o temama koje se odnose na pojmove političke levice i desnice, dok je Miloš Baković Jadžić objašnjavao istorijat podela u levom političkom spektru, metamorfoze kroz koje je prošla tradicionalna socijal-demokratija, kao i razlike između kejnzijanskih i (neo)liberalnih ekonomskih politika. Ivan Radenković vodio je sledeću sesiju koja je bila posvećena savremenoj levici, kao i mogućnostima njenog razvoja, povezivanja sa drugim progresivnim društvenim pokretima i širenja uticaja takvih koalicija putem konkretizacije alternativnih političko-ekonomskih predloga. Takođe, Radenković je izložio i neka iskustva jugoslovenskog samoupravnog socijalizma.

Tematski okvir druge radionice, koja je održana 5. septembra, ticao se tema vezanih za ideologije liberalizma, fašizma, istorije socijalnih pokreta i evropski regulatorni okvir u vezi sa statusom nacionalnih manjina.

Značajno je bilo prisustvo i aktivno učešće profesora Đokice Jovanovića. Između ostalog, značajna je bila i njegova uloga u pokretanju Sindikata sakupljača sekundarnih sirovina. O načinu njihovog nastanka i samom radu više su govorili članovi Sindikata, koji su takođe prisustvovali radionici. Zanimljive diskusije ticale su se raznovrsnih lokalnih tema i problema i mogućih načina njihovog prevazilaženja.