Publikacija NOT SAVE AT ALL / NIMALO SIGURNO

Izdavač: Rosa-Luxemburg-Stiftung SEE, Beograd 2016

title_safe_countries_web
Preuzmite publikaciju (ENG)                                                 Preuzmite publikaciju (BHS) 

Godine 2015, u sjeni »ljeta migracija«, na nacionalnoj i EU razini uvedene su nove restriktivne politike migracija i upravljanja granicama, kojima je cilj suzbiti migracije. Njemački parlament donio je odluku da niz zemalja proglasi »sigurnim zemljama porijekla«, a to se prije svega odnosilo na zemlje Balkana. Zahtjevi za azil iz ovih zemalja stoga se smatraju neutemeljenima, iako su većina tražilaca azila iz ovih zemalja Romkinje i Romi, koji su žrtve progona, marginalizacije i društvene isključenosti. Oni su sada iznimno zakinuti u postupku traženja azila te ih se smatra »ekonomskim migrantima«. Nadalje, ovakvi zakoni pogađaju i migrante koji godinama žive u Njemačkoj s nepriznatim statusom izbjeglice. U ovoj brošuri su razmatranja posljedica ovog ograničavanja prava na azil, kao i socio-ekonomskih uzroka migracija u zemljama Balkana.