Radionica političke edukacije u Novom Sadu

DSC_2228-300x200

Prva u nizu radionica političke edukacije namenjene romskim aktivistima održana je u Novom Sadu 21. februara 2015. Radionicu je organizovalo Udruženje romskih studenata u okviru projekta političke edukacije koji sprovodi Forum Roma Srbije. Radionica je imala strukturu predavanja i diskusija sa ciljem pružanja osnovnih znanja iz domena političko-ekonomske i socijalne istorije, sa dodatnim fokusom na aktuelne društvene procese. Znanje o osnovnim političkim pojmovima i pravcima, razlikama među njima i društvenim efektima koji su rezultat sprovođenja određenih politika, jeste neophodno kako bi se snašli u moru politika i znali koje su od njih progresivne a koje retrogradne. S obzirom da ovakva vrsta znanja nije bila uopšte razvijana na sistematski način unutar romskog pokreta, ovakvim programom političke edukacije želimo da produbimo postojeće političke procese i kritički razmotrimo predistoriju aktuelne politike u Srbiji. Takva vrsta znanja i informacija u izvesnoj meri nedostaje regionalnim romskim inicijativama kako bi se povezale i artikulisale u pravcu potencijalnog romskog pokreta, tj.prešle iz polu-pasivne uloge posmatrača, dežurne žrtve i povremenog uživaoca pomoći, u ulogu relevantnog društvenog aktera koja im i pripada, barem srazmerno brojnosti romske zajednice. Takođe, postoji i realna potreba da se romski narod u Srbiji u većoj meri poveže sa svetskim tokovima organizovanja manjinskih zajednica u borbi za poboljšanje kako sopstvenog položaja, tako i šireg društva u okviru kojeg živi i radi.

Uvodnu reč je imao Dejan Marković, predsednik Foruma Roma Srbije. Zatim je sledilo predavanje i kratak uvod u osnovne distinkcije koje se tiču političke levice i političke desnice. Ovaj deo radionice je vodio Ivan Radenković (Udruženje romskih studenata/Gerusija). Nakon diskusije i pitanja od strane polaznika, Miloš Baković Jadžić (Centar za politike emancipacije) je imao predavanje o socijal-demokratiji i o 40 godina neoliberalizma u svetu. Na kraju je Ivan Radenković završio prvu radionicu predavanjem o političkom pojmu demokratskog socijalizma govoreći o asocijativnom socijalizmu u Jugoslaviji i novijim tendencijama demokratskog socijalizma, poput Inicijative za demokratski socijalizam iz Slovenije i Levom Samitu Srbije.

Sledeća radionica će biti održana u prostoru Ekumenske humanitarne organizacije 21. marta sa početkom u 10h. Teme druge radionice će biti 1.) liberalizam i fašizam (Ivan Radenković), društveni pokreti (Miloš Baković Jadžić) i evropska regulativa i odnos prema nacionalnim manjinama (Dejan Marković).

Fotografije sa radionice: