Regionalna kampanja “Gradonačelnik – prijatelj Roma”

U okviru projekta „Romkinje – snaga promene u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj“ koji finansira Evropska unija, a sprovode Roma Active Albania i Ergo, pokrećemo javnu kampanju pod nazivom „Gradonačelnik – prijatelj Roma“ za 2022. godinu. Kampanja ima za cilj da poboljša socijalno uključivanje Roma i doprinese prevazilaženju mnogih prepreka na tom putu.

Važan deo ove kampanje je takmičenje „Gradonačelnik – prijatelj Roma“  koje se istovremeno sprovodi na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Nagrađivani gradonačelnici iz Albanije, Srbije, Kosova, Republike Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Turske učestvovaće na posebnom događaju koji će se održati u okviru Roma Week-a od 16. do 19. maja u Briselu, kako bi se sastali sa visokim predstavnikom Evropske komisije  iz  Generalnog direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR).

Kampanja će ojačati dijalog između opština i romskih zajednica i učiniti vidljivim primere najbolje prakse. Izbor „Gradonačelnika – prijatelja Roma“ može pomoći zajednicama da ostvare svoju viziju o načinu na koji opštine i romska zajednica mogu sarađivati i voditi dijalog na ravnopravnom nivou.

Kampanja će biti fokusirana na pozitivne primere socijalne integracije Roma. Štaviše, kriterijumi za izbor će naglasiti ideju projekta o osnaživanju, mobilizaciji i ravnopravnom dijalogu između lokalnih vlasti i romske zajednica .

Konkurs će biti otvoren od 01. aprila do 15. aprila 2022. Nezavisni žiri će na osnovu datog upitnika da izabere pobednika konkursa.

Partneri projekta „Romkinje – snaga promene u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj“ će održati lokalne informativne sesije kako bi dodatno informisale zainteresovane opštine o kampanji i konkursu.

Dokumentacija za prijavu:

  • Popunjen obrazac za prijavu na konkurs – možete ga preuzeti ovde
  • članci / dokumenta, itd. koji se odnose na odgovore u aplikaciji
  • povratne informacije / procene romske zajednice u vezi sa datom opštinom
  • relevantne fotografije

Popunjene obrasce je potrebno dostaviti elektronskim putem na mejl adresu office@frs.org.rs

Rok za dostavu prijava je 15. april 2022, 23:59

Partneri:

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Romkinje – snaga promene  u zemljama  Zapadnog Balkana i Turskoj“, koji finansira Evropska unija.