Romani women – power of change in the Western Balkan and Turkey: Konkurs za male grantove

Projekat Romkinje – moć promene na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koji finansira Evropska unija, , a sprovodi Roma Active Albania (RAA) u saradnja sa ERGO (European Roma Grassroots Organization Netvork), Regionalnim romskim obrazovnim omladinskim udruženjem iz Severne Makedonije, udruženjem Zero Discrimination iz Turske, udruženjam Glas Roma Aškalija i Egipćana iz Kosova*, Forumom Roma Srbije u Srbiji (FRS) i udrženjem Otaharin iz Bosne i Hercegovine.

Ovaj projekat ima za cilj da osnaži Romkinje da povećaju svoje učešće u lokalnoj i nacionalnoj politici i procesima donošenja odluka, kroz konstruktivan dijalog sa nacionalnim i lokalnim vlastima, u cilju postizanja značajnih promena u pravcu integracije Roma, socijalnog uključivanja, nediskriminacije i prava građana.

In this frame through this project, RAA and FRS will provide small grants to support the initiatives and the projects of the Roma and pro-Roma Civil Society Organisations (CSO), that lead to the fulfillment of the aim of the project.

Kroz ovaj projekat, RAA i FRS organizuje dodelu malih grantova za podršku inicijativama i projektima romskih i proromskih organizacija civilnog društva, koji vode ka ispunjenju cilja projekta.

Minimalni iznos za pojedinačni grant je 8.000 evra, a maksimalni iznos će biti 10.000 evra. Maksimalni iznos odobrenih grantova će biti 4 (četiri).

Rok za podnešenje aplikacija je 15.1.2023. do 24.00 h.

Rok za podnošenje aplikacija produžen je do 25.1.2023. do 24.00 h.

Aplikacija se podnosi na srpskom ili engleskom jeziku.

Detaljne informacije i aplikaciju preuzmite ovde (engleski jezik).