Romi i Drugi svetski rat

Tokom 2020, Forum Roma Srbije je sproveo istraživanje o socio-ekonomskom položaju starijih Roma i Romkinja, koje će poslužiti kao osnov za javno pokretanje pitanja prepoznavanja njihovog stradanje kao žrtava nacizma.

Ovaj video je nastao u okviru ovog istraživanja sa ciljem da podeli priče i sećanja strarijih Roma i Romkija u Srbiji o stradanju i položaju nakon Drugog svetskog rata.

Istraživanje je sprovedeno uz podršku EVZ fondacije.