U 90 odsto romskih porodica nijedan stalno zaposleni član

U Srbiji je trenutno bez posla oko 27.000 pripadnika romske nacionalne manjine, a posebno je poražavajuće to što 90 odsto romskih porodica nema nijednog stalnog zaposlenog člana porodice, izjavio je u Nišu predsednik Udruženja „Roma World“ Turkijan Redžepi. (30.8.2017; N1)

Žena sa detetom tokom evikcije naselja na Novom Beogradu, 26 April, 2012. REUTERS/Ivan Milutinovic


On je rekao da je broj nezaposlenih Roma verovatno veći jer se mnogi ne prijavljuju Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a ima i onih koji se prilikom prijavljivanja ne izjašnjavaju kao Romi.

„Postoje afirmativne mere za zapošljavanje Roma, ali nema konkretnih rezultata. Kod poslodavaca nije veliko interesovanje za zapošljavanje Roma, a sami Romi teško se odlučuju za pokretanje sopstvenog biznisa“, rekao je Redžepi u Nišu na okruglom stolu o merama NSZ u zapošljavanju Roma.

Redžepi je rekao da je prošle godine država za podsticaj preduzetništva izdvojila dosta novca – 1,2 milijarde dinara, a od toga je romskoj zajednici bilo namenjeno 14,4 miliona dinara, ali se u preduzetništvu oprobalo svega 94 Roma i 46 Romkinja.

„Zvanični podaci pokazuju da je ove godine u Leskovcu, Prokuplju i Nišu subvencije za samozapošljavanje iskoristilo samo desetak pripadnika romske zajednice“, istakao je Redžepi.

On je kazao da bi pripadnici romske nacionalne manjine koji odluče da se bave preduzetništvom trebalo da dobiju podršku državnih ustanova i nevladinih organizacija kako ne bi zatvorili radnju odmah posle isteka 12 meseci, koliko traje obaveza prema državi za korišćenje podsticajnih sredstava.

„Mentorstvo bi trebalo da se nastavi nakon isteka prve godine i da im se na taj način da podstrek za dalji rad. Mi sada ne znamo šta se sa njima dešava posle isteka te prve godine, jer to niko ne prati“, rekao je Redžepi.

Predsednik udruženja „Jurom centar“ Osman Balić istakao je da zapošljavanje i stanovanje predstavljaju dva osnovna problema romske zajednice.

„Kada je u pitanju zapošljavanje Roma stanje je katastrofalno, a takvo je već godinama. Sigurno imamo oko 100.000 radno sposobnih Roma koji nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Nezaposleno je oko 90 odsto Roma koji su u punoj snazi“, rekao je Balić.

On je rekao da smatra da aktuelne aktivne mere zapošljavanja, kada su u pitanju pripadnici romske nacionalne manjine, nisu dovoljne tako da bi opštine u okviru svoje politike lokalnog ekonomskog razvoja morale mnogo više da urade po tom pitanju.

„Nezaposleni Romi su u velikom broju na teretu socijalnih fondova i njihovo zapošljavanje predstavlja i opštu društvenu akciju. Afirmativne mere zapošljavanja morale bi da budu podržane i od Evropske komisije“, naglasio je Balić.

Predstavnik niške filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Vladan Krstić istakao je da je veoma slabo interesovanje Roma „za ulazak u svet preduzetništva“.

„Od početka godine do sada naša filijala je odobrila 175 subvencija za samozapošljavanje, a od tog broja 11 je pripalo Romima. Svega 15 Roma podnelo je biznis plan i dokumentaciju potrebnu za samozapošljavanje“, izjavio je Krstić.

Prema njegovim rečima, poseban problem prilikom zapošljavanja kada su u pitanju Romi predstavlja to što veliki broj njih nema završenu osnovnu školu.

Krstić je rekao da je svakako potrebno da Romi budu u većoj meri upoznati sa aktivnim merama zapošljavanja koje su im na raspolaganju kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Okrugli sto pod nazivom „Afirmativne mere NSZ u zapošljavanju pripadnika romske zajednice“ deo je projekta „Romska zajednica je deo srpskog društva“ koji se finansira iz budžeta Republike Srbije sa ciljem unapredjenja položaja i statusa Roma i Romkinja.