Najavna konferencija projekta “Centri za romsku zajednicu: lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji”

U Kragujevcu, 20. aprila 2017, održana je najavna koneferencija projekta “Centri za romsku zajednicu: lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji” koja predstavlja uvodnu aktivnost informisanja šire lokalne zajednice o dostupnim servisima podrške lokalnim zajednicama u okviru pomenutog projekta. Prisutnima su se predstavili programski timovi iz tri partnerske organizacije: Udruženja Roma braničevskog okruga iz Požarevca, Udruženje romskih studenata iz Novog Sada i Obrazovno-kulturne zajednice Roma “Romanipen” iz Kragujevca.

17991502_1225249647587860_6981720920658518009_o

Programski timovi stručni su u domenu pružanja psiho-socijalne i pravne podrške kao i socijalne medijacije u smislu saradnje sa romskom zajednicom što predstavlja servise usluga koje će u narednom periodu biti dostupne korisnicima.
Lokalna koordinatorka projekta Emina Nikolić predstavila je ciljeve i planirane aktivnosti u okviru projekta koji se realizuje u partnerstvu sa Forumom Roma Srbije uz podršku Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke ( BMZ).