Poverenica: Bolnica diskriminisala kandidata jer je Rom

N1: Poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković utvrdila je da je Opšta bolnica „Dr Laza K. Lazarević“ u Šapcu u postupku zapošljavanja diskriminisala jednog kandidata zato što je Rom.

U saopštenju poverenica je navela da je u postupku sprovedenom po pritužbi protiv bolnice zbog diskriminacije na osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, dala mišljenje da su prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Podnosilac pritužbe je naveo da se veliki broj puta prijavljivao na konkurse bolnice, prilagao dokumentaciju i ispunjavao uslove, ali da nije primljen u radni odnos zbog pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini.

Poverenica je dodala da bolnica u toku postupka nije ponudila činjenice i dokaze kojima bi dokazala da je razmatrala prijavu podnosioca pritužbe, kao i dodatnu dokumentaciju priloženu u skladu sa javnim oglasima za prijem u radni odnos i da on nije primljen zbog objektivnih razloga koji nisu u vezi sa njegovom nacionalnom pripadnošću.

„Imajući u vidu navedene činjenice i izvedene dokaze, kao i statističke podatke o položaju pripadnika romske nacionalne manjine na tržištu rada, stereotipe i predrasude o radnim navikama Roma, i činjenici da prema ovoj društvenoj grupi i dalje postoji izražena socijalna distanca“, poverenica je donela mišljenje da je Bolnica u postupku zapošljavanja diskriminisala kandidata na osnovu njegovog ličnog svojstva – pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini.

Poverenica je uz mišljenje dala preporuku Opštoj bolnici da preduzme mere u okviru svoje nadležnosti kako bi otklonila posledice diskriminatornog postupanja, kao i da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

„S obzirom da ni posle opomene Opšta bolnica ‘Dr Laza K. Lazarević’ Šabac nije postupila po preporuci, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije, o tome obaveštava javnost“, navodi se u saopštenju.