Program političke edukacije Foruma Roma Srbije i u 2017. godini

Forum Roma Srbije i ove godine nastavlja program političke edukacije uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung kancelarije za jugoistočnu Evropu.

Program je namenjen romskim aktivistima i aktivistkinjama, kao i svim zainteresovanim društvenim radnicima i radnicama koji probleme romske zajednice vide kao važan sastavni deo organizovanja novog socijalnog pokreta u Srbiji. Prve dve radionice u okviru ovogodišnjeg programa održane su u Novom Sadu, 17. marta 25. marta. Pored Novog Sada, radionice će biti održane u Nišu i Kragujevcu.

Radionice se sastoje iz predavanja i diskusija sa ciljem pružanja osnovnih znanja iz domena političko-ekonomske i socijalne istorije, sa fokusom na aktuelne društvene procese. Fokus ovogodišnjeg programa jesu teme vezane za rad: aktuelne politike rada u kapitalizmu, posebno u odnosu na položaj romske zajednice danas, “fleksibilizacija” rada i prekarni rad, radna prava i radničko organizovanje. Drugi fokus vezan je za aktuelne zvanične politike inkuzije Roma i njihova analiza iz leve političke perspektive.

Radionice vode Tamara Baković Jadžić i Ivan Radenković.